‘Ik maakte maar een grapje’

Administratief medewerker Ron gaat gebukt onder pesterijen op de financiële afdeling van een productiebedrijf in een Limburgs dorp. Hij voelt zich genegeerd door zijn collega’s, waardoor hij in een sociaal isolement raakt. Op de werkvloer maar ook thuis. „Ik kon aan niets anders meer denken.” De slechte sfeer op de werkvloer heeft zijn weerslag op zijn fysieke en psychische toestand en hij meldt zich ziek.

De situatie van Ron staat niet op zichzelf. Wist u dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest? Pesten is daarmee een serieus probleem. Hoe pakt u pestgedrag in uw organisatie aan?

Pesten gebeurt stiekem

Pesten gebeurt meestal niet openlijk maar vindt heel subtiel plaats. Iemand steevast ‘vergeten’ uit te nodigen voor het personeels- of teamuitje, telefoontjes niet doorverbinden of e-mails niet doorsturen, fouten toeschuiven aan steeds diezelfde collega, roddelen en achter iemands rug om praten, iemand vervelende sms-berichten sturen over kledingstijl of haarkleur.

Pesten kost uw organisatie geld

De impact van pesten is groot. Voor het slachtoffer maar ook voor uw bedrijf. Medewerkers die worden gepest functioneren minder goed. De productiviteit neemt af en in veel gevallen is pestgedrag er de oorzaak van dat iemand zich langdurig ziekmeld. Probeer pestgedrag in de kiem te smoren want hoe langer het plaatsvindt, hoe moeilijker het is om nog in te grijpen.

Heb een pesthekel aan pesten 

Vanuit de Arbowet bent u verplicht om uw personeel te beschermen. Ook tegen pesterijen. U hebt ongetwijfeld alles op orde voor wat betreft de fysieke veiligheid en gezondheid: van beschermende kleding en schoeisel, tot verlichte trappenhuizen en nooduitgangen. Maar hoe zit dat met ‘ongewenst gedrag’ zoals pesten? Welke maatregelen treft u daarvoor?

Stel een pestprotocol op

De eerste stap is het herkennen van pesterig gedrag. Pesten komt in allerlei vormen voor. Sociaal isoleren, roddelen, het werk onaangenaam of moeilijk maken, bespotten, dreigen en fysiek geweld.
Maak pesten bespreekbaar en stel ‘pestregels’ op. Hoe onschuldig de grapjes bij de koffieautomaat ook lijken. Als plagen pesten wordt kan uw werknemer u aanspreken op het niet nakomen van uw plichten die voortkomen uit ‘goed werkgeverschap’. Zeker als u had kunnen weten dat pesten voorkomt in uw bedrijf. U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan door pesten.

Hebt u een pesthekel aan pesten? Maak pesten bespreekbaar en stel een pestprotocol op. Dejura geeft u graag helder, duidelijk en begrijpelijk advies. En dat is echt geen grapje.